Sale!

Zajęcia 6. LIPIEC 2022, środa 10.00

45,00 

To nie tylko przygotowanie dziecka do wyzwań żłobka lub przedszkola, ale przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe, które pomogą dziecku tworzyć fundament pod zdobywanie wielu kompetencji życiowych.

BILET MOŻNA POBRAĆ TYLKO DO WTORKU DO godz. 14. W razie braku miejsc w sklepie, proszę o kontakt (czasem miejsce się zwalnia dzień przed zajęciami).

Podczas zajęć dzieci są w grupie, gdzie panują pewne zasady, których przestrzegamy, doświadczają rutyny dnia, bawią się indywidualnie i w kręgu, spożywają wspólnie posiłek. Przestrzeń daje dzieciom wiele impulsów do działania i rozwoju, a nauczyciel i rodzic mogą dziecko wspierać i obserwować kolejne jego kroczki w kierunku samodzielności.

Dziecko, dzięki obecności rodzica, przekonuje się, że również przestrzeń poza domem, w której znajdują się inne dzieci i dorośli może być bezpieczna i odrywać się od niego stopniowo. Ty jako rodzic masz szansę dowiedzieć się podczas zajęć, jak pomagać dziecku w rozwoju w myśl filozofii Montessori i najnowszych badań z zakresu neurobiologii.

Przedsprzedaż do poniedziałku. W razie niewykorzystania wykupionego biletu ewent. w uzasadnionym przypadku odrobienie zajęć będzie możliwe dopiero w ciągu roku szkolnego.

Zapraszamy!

Brak w magazynie